Симулятор модуля лічильника випромінювання GGreg20_V3 для Arduino UNO на базі WOKWI

  • Категорія запису:Новини

Ми вирішили зробити свій внесок у розбудову відкритого програмного коду для платформи Arduino та розробили в симуляторі WOKWI навчальний приклад для нашого популярного модуля детектора іонізуючої радіації GGreg20_V3, що працює у поєднанні з контролером Arduino UNO.

GGreg20_V3 Arduino UNO WOKWI simulator

GGreg20_V3 WOKWI Project: https://wokwi.com/arduino/projects/320717737217229394
GGreg20_V3 GitHub Repository: https://github.com/iotdevicesdev/ggreg20-v3-arduino-uno-wokwi-simulator
В симуляторі користувач може імітувати кнопкою імпульси що поступають від GGreg20_V3 на контролер та відслідковувати на дисплеї чи через послідовну консоль як програмно розраховується ковзне середнє значення потужності іонізуючого випромінювання з буферизацією вимірів 1-5 хвилин.

Це демонстраційний скетч, який наочно показує, як детектор радіації GGreg20_V3 підключається та працює з контролером Arduino UNO. У даному прикладі наведено реально діючий код, який можливо застосовувати з реальним контролером та модулем GGreg20_V3 виробництва IoT-devices LLC.

Крім контролерів сімейства Arduino, модуль GGreg20_V3 може працювати з будь-якими іншими контролерами у яких є можливість обробки подій на GPIO, та чи навіть з тими, у яких є можливість вимірювати логічний рівень через АЦП (за потреби). Наприклад, такими контролерами є ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi та інші.