Технічна примітка щодо узгодження рівнів напруги GGreg20_V3 з контролером 5В

  • Категорія запису:Tips

До уваги власників контролерів з рівнем напруги 5V на GPIO (як-от Arduino) до яких підключається GGreg20_V3 з логікою 3V3.

Вихід GGreg20_V3 підтримує пряме підключення до Arduino і ми рекомендуємо живити обидва модулі віж одного джерела живлення і вмикати їх одночасно.
Але у випадку, якщо за задумом проекту потрібно керувати вмиканням / вимиканням сенсора GGreg20_V3 незалежно від вмикання головного контролера, наступна інформація може бути корисною для вас.

GGreg20_V3 Voltage Level Matching 3v3 Output 5v Input

Наприклад, може бути ситуація, коли детектор GGreg20_V3 має окреме живлення та GGreg20_V3 вмикається не одночасно з контролером, а окремою командою з контролера чи фізичним перемикачем вручну.
В цьому випадку між пристроями виникають процеси, які за різниці напруг 3V3 на виході і 5V на вході можуть призводити до встановлення недетермінованого стану на порту контролера. Що у свою чергу призводить до зупинки обробки переривань і як наслідок до припинення вимірювання кількості імпульсів, що поступають з сенсора.

В такому разі необхідно виконати узгодження логічних рівнів за напругою між цими двома компонентами.

Рекомендуємо це зробити шляхом виконання наступних кроків:
1. Необхідно (так як і зазвичай) використовувати режим GPIO-порту INPUT_PULLUP.
Для Arduino відповідний код має наступний вигляд:
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
де pin – номер порта вводу-виводу; INPUT_PULLUP – константа.
Обробник переривання має звичайні налаштування для обробки вхідного сигналу і виглядає так:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR(), LOW);
де pin – номер порта вводу-виводу; ISR() – ідентифікатор фунції обробника переривань; LOW – константа.

2. Необхідно у сигнальний ланцюг (провід між імпульсним виходом сенсора та вхідним GPIO контролера) послідовно включити керамічний конденсатор 0.1uF. На рисунку показано схему та фотографію як підключається конденсатор. Наявність конденсатора унеможливлює блокування входу контролера і схема буде стабільно працювати.
Зауважте, що таке рішення враховує складні внутрішні процеси, що виникають між з’єнаними електронними компонентами, які неможливо описати у обмеженому об’ємі цього документу і було обране спеціалістами як оптимальне для вирішення цієї конкретної задачі.